Naturlig mat ger naturlig hälsa


valfardens-ohalsa Välfärdens ohälsa
Författaren visar med exempel från modern och äldre forskning hur den moderna livsstilen med fokus på kosten, leder till att vi idag i förtid drabbas av kroniska ålders- och livsstilsrelaterade sjukdomar. Boken ger även konkreta råd till en livsstil som står i samklang med vår biologi.

Här kan du beställa boken