Frågor och svar om Skaldemans diet


fragar-och-svar-skaldeman Svar av Skaldeman
Efter boken ”Ät dig ner i vikt” dränktes författaren Sten Sture Skaldeman av frågor kring metoden. Här svarar Skaldeman på de tvåhundra vanligaste frågorna. I tio kapitel ger han tydliga, utförliga och uppmuntrande förklaringar till hur hans diet fungerar och mycket annat. Ett måste om man går efter boken Ät dig ner i vikt!

Här kan du beställa boken